Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 2402/QĐ-UB ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 05 trung tâm: Trung tâm Y tế Dự phòng; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; Khối dự phòng của Trung tâm Da liễu và Chống phong.

– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

– Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên: Số 971, đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.