Trang chủ / Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên với 03 phòng chức năng và 12 khoa chuyên môn