Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Các hoạt động khác / Hướng dẫn khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016