Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Các hoạt động khác / THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN