Trang chủ / Đấu thầu / THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2024 (LẦN 2)