Trang chủ / Hoạt động chuyên môn / Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng / CDC Thái Nguyên chính thức được WHO (Tổ chức y tế thế giới) chứng nhận đạt EQA (External Quality Assessment) về xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime PCR.